26 Ogos 2003

Atjeh jadi Aceh atau Acheh?

Atjeh jadi Aceh atau Acheh?

Aceh kini bergolak. Tentera Indonesia memerangi habis-habisan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tapi fokus saya bukan soal peperangan, tapi soal ejaan.

Di Indonesia, ketika ejaan lama Aceh ditulis sebagai Atjeh, Jakarta sebagai Djakarta, Cirebon sabagai Tjirebon. Setelah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tahun 1972, maka nama-nama tempat tersebut berubah seperti sekarang.

Tapi akhbar-akbar berbahasa Melayu (Utusan Malaysia & Berita Harian) masih menulis Aceh sebagai Acheh, tapi tidak Djakarta, tidak pula Chirebon. Mengapa? Mengapa Aceh tidak ditulis sebagaimana ejaan rasmi di Indonesia? Padahal akhbar berbahasa Inggeris, misalnya: New Straits Time, menulis Aceh seperti ejaan rasmi di Indonesia, yakni Aceh. Begitu juga media-media luar yang lain.

Namun, sejak Indonesia mengisytiharkan Darurat Militer di Aceh, Berita Harian telah menggunakan ejaan yang betul. Syabas!

P. S.: Ejaan nama saya ketika di Sekolah Rendah adalah Sjafrein, tapi dengan adanya penyeragaman ejaan antara Indonesia dan Malaysia tahun 1972, maka saya pun mengubah ejaan nama saya menjadi Syafrein.